آدرس بیمارستان جهت انجام فصد خون :

 خیابان 45 متری گلشهر ، سر المهدی حصارک ،بیمارستان فوق تخصصی شهید رجایی کرج

شماره تماس : 3-34452001-026

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0