اهدای خون بخشش زندگی از سوی مردم برای مردم

اساسنامه سازمان انتقال خون ايران مصوب 2 خرداد 1363
 
آيين نامه اجرايي نحوه استفاده از كمكها و هداياي اعطايي


سازمان انتقال خون در همه جای دنیا سازمانی عام المنفعه وبرای مردم بوده وازقداست خاصی برخوردار می باشد.مشارکت شما نیکوکاران وخیرین ارجمند می تواند مارا درتلاش جهت تحقق اهداف مقدس وانسان دوستانه نجات جان هم وطنان یاری نماید.


 

اگر در حال حاضر شرایط اهدای خون را نداریم  ، میتوانیم در آماده سازی


فرآورده های خونی جهت استفاده بیماران نیازمند بصورت زیر سهیم  شویم.درصورت تمایل به مشارکت دراین اقدام خیروخداپسندانه
می توانید با شماره تلفن
 33507740  واحد کمک های مردمی  انتقال خون استان البرز تماس حاصل فرمائید.زمینه همکاری : کمک های نقدی / واگذاری امکانان وتجهیزات / ارائه خدمات

شماره حساب  کمک های نقدی مردمی 2173426004006

حساب بانک ملی قابل واریز درکلیه شعب سراسرکشور

اهدای خون هدیه پیوند انسان ها برای زندگی


روابط عمومی انتقال خون البرز
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0