مرکزاستان:کرج

جمعیت:2413041نفر

شهرهای مهم: کرج، هشتگرد، فردیس، نظرآباد،طالقان و اشتهارد

استانهای همسایه : استان البرز از شمال به استان مازندران، ازشرق و جنوب شرقي به استان تهران، از جنوب به استان مركزي، از غرب به استان قزوین محدود است.

جغرافیا: این استان بين 35 درجه و 32 دقيقه تا 36 درجه و 20 دقيقه عرض شمالي و 50 درجه و9دقيقه تا 51 درجه و27 دقيقه طول شرقي واقع شده است.

تقسیمات کشوری : استان البرز 5142 کیلومتر مربع وسعت دارد،دارای شش شهرستان، 17 شهر، 13بخش، 29 دهستان و 356 آبادی دارای سکنه می‌باشد.