رویکرد فرآیندی
کمیته "تحقق رویکرد فرآیندی" از زیر مجموعه های شورای فرهنگی اداره کل انتقال خون البرز جهت ترویج این رویکرد تشکیل گردیده است. بر اساس مصوبه این کمیته هر دو هفته یکبار تصویری مرتبط با مدیریت فرآیندگرا در معرض دید همکاران قرار می گیرد و علاقمندان می توانند برداشت خود را به صورت مکتوب به دبیر شورای فرهنگی ارائه دهند.کمیته مذکور بهترین شرح و عنوان پیشنهادی را انتخاب و با اهدای کتاب مشارکت آنان را ارج می نهد.دریافت کنندگان هدیه در صورت علاقه پس از مطالعه ، مطالب کتاب را با تاکید بر مفاهیم کلیدی در جلسه ای با سایر همکاران به اشتراک گذاشته و بحث و بررسی در این مورد انجام می پذیرد. بازدید کننده گرامی شما نیز  می توانید با ثبت نظر خود در خصوص هر یک از موضوعات تصویری به رونق تبادل نظر در این مورد کمک نمایید.
لطفا پس از انتخاب موضوع مورد نظر ، جهت ثبت نظر خود بر روی آیکن کلیک نمایید.
 نام و نام خانوادگی خود را حتما درج نمایید.


گروه
از تاريخ الی
عنوان
عنوان مولف تاريخ

4/ 84 شماره 13 :
admin 1394/01/26
3/ 56 شماره 12 :
admin 1393/11/27
6/ 53 شماره 11 :
admin 1393/11/14
13/ 68 شماره10:
admin 1393/10/15
2/ 48 شماره 9
hamoon 1393/08/04
5/ 56 شماره 8 :
admin 1393/07/07
7/ 61 شماره 6
hamoon 1393/07/01
0/ 32 شماره 7
hamoon 1393/07/07
3/ 70 شماره 5
hamoon 1393/04/21
2/ 104 شماره 4
admin 1393/03/10


صفحه1از212.بعدي.برو

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0