شورای فرهنگی اداره کل انتقال خون البرز
بنام یگانه جاودانه
بنی آدم اعضای یک پیکرند                        که در آفرینش ز یک گوهرند
          چو عضوی بدرد آورد روزگار                  دگر عضو ها را نماند قرار
           


هموطن از اهدای خون شما صمیمانه سپاسگزاریم
با ما همراه باشیدمطالب

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0